SOS คืออะไร

     🆘SOS🆘 (เอสโอเอส) เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ ชาวเรือในอดีตนิยมใช้กัน ซึ่งมีคนพยายามเดากันต่างๆ นานา ว่าย่อมาจาก Save Our Souls ( ช่วยชีวิตพวกเราด้วย) Save Our Ship (ช่วยเรืองพวกเราด้วย) Stop Other Signals (หยุดสัญญาณอื่นๆ ทั้งหมด) หรือ Sure Of Sinking (จมแน่แล้ว) … . แต่จริงๆแล้วเป็นคำ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเวลามีเหตุคับขัน ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งจะส่งเป็นรหัสมอร์สไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ใช้ส่งโทรสารหรือสัญญาณวิทยุ ประกอบด้วยจุด (…) และ ขีด (—) ที่เขาเลือกใช้สัญญาณ S.O.S. ก็เป็นเพราะว่า สัญญาณนี้ปรากฏอยู่ในรูปของ …—… สัญญาณนี้จะเด่นออกมาจากสัญญาณอื่นๆ เพราะว่ารหัสมอร์สส่วนใหญ่เป็นคำที่มีสามตัว หากมีเรื่องเดือดร้อน ผู้รับสัญญาณจะเห็นข้อความนี้เด่นชัดและส่งความช่วยเหลือได้ทัน ตัวอักษร S.O.S. ไม่ได้มีความหมายอะไรในตัวเอง 🚕ในปัจจุบัน พี่ๆแท็กซี่ หรือผู้โดยสารรถแท็กซี่ จะเห็นรถแท็กซี่หลายๆคัน มีปุ่ม 🆘 (ปุ่มฉุกเฉิน) สำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร หรือผู้ขับขี่เอง ซึ่งกรมขนส่งทางบกได้กำหนดให้แท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ Taxi OK ทุกคันจะต้องมีปุ่ม SOS ภายในรถแท็กซี่ โดยทันทีที่มีการกดปุ่ม ระบบจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการ และสถานีตำรวจในจุดเกิดเหตุ ทำให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจในความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น นั่นเอง – มิตรสิบ ลิสซิ่ง –