นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

คุกกี้ คืออะไร ?

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บลงบราวเซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เช่น สมารท์โฟน หรือแท็บเลตของคุณ โดยข้อมูลที่คุณเข้าจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าชม โดยคุกกี้จะจดจำอุปกรณ์ที่คุณได้เข้าชมและเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

การใช้งานคุกกี้

คุกกี้จำเป็นอย่างยิ่ง มีความสำคัญต่อการทำงานบนเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานบนเว็บไซต์อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุกกี้เพื่อการตลาด คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด อาทิ การส่งเสริมการขาย และวิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ที่ท่านสนใจ