ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ

        ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ดูแลทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ จากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือ พลิกคว่ำ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด จะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้
 • รถชน (ไม่มีคู่กรณี) อาทิเช่น คน สัตว์ สิ่งของ กำแพง รั้ว เสาไฟฟ้า ต้นไม้ กระถางต้นไม้ ถังขยะ ฟุตบาท หรือถูกขูด ขีด เฉี่ยว ชน ที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้
 • รถชน (มีคู่กรณี) อาทิเช่น ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่น รถยนต์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซค์
 • รถไฟไหม้ ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุเนื่องประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน
 • รถสูญหาย ไม่ว่าจะเป็นตัวรถยนต์ทั้งคันหรืออุปกรณ์ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกันหรือหากรถยนต์สูญหายทั้งคัน บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัย หากตามรถกลับมาได้ ลูกค้ามีสิทธิเลือกรับรถยนต์คืนหรือจะไม่รับคืนก็ได้ แต่ถ้าหากรับรถยนต์คืนจะต้องนำเงินที่ได้ไปทั้งหมดกลับมาคืนด้วย
 • รถน้ำท่วม บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองในกรณีที่น้ำมาหารถยนต์ น้ำจากภัยธรรมชาติ จะชดเชยให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินทุนประกันที่กำหนดไว้
ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองกรณี ทรัพย์สินบุคคลอื่นและสูญหายไฟไหม้ (ไม่นิยมในท้องตลาด เนื่องจากมีประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ เป้นทางเลือกดีกว่า)
 • รถชน (มีคู่กรณี) ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่น รถยนต์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซค์
 • รถไฟไหม้ ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายตามจริงไม่เกินทุนประกัน
ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ และรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือ พลิกคว่ำกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์) ดูแลในกรณีที่รถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ และเสียชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ 
 • รถชน (มีคู่กรณี) ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่นรถยนต์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซค์
 • รถไฟไหม้ ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน
 • รถสูญหาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั้งคันหรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามความจริงไม่เกินทุนประกันหรือหากรถยน์สูญหายทั้งคันบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัย หากตามรถกลับมาได้ลูกค้ามีสิทธิเลือกรับรถยนต์คืนหรือจะไม่รับคืนก็ได้ แต่ถ้าหากรับรถยนต์คืนจะต้องนำเงินที่ได้ไปทั้งหมดกลับมคืนด้วย (บริษัทประกันจะชดใช้ให้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินคู่กรณี และชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ
 • รถชน (มีคู่กรณี) ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่น รถยนต์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซค์
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือพลิกคว่ำกับยานพาหนะทางบก เท่านั้น (รถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์) และชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ
รถชน (มีคู่กรณี) ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่น รถยนต์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซค์
 • ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

 • ผู้ประสบภัย หมายรวมถึงผู้ที่ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาและบุคคลภายนอก

 • จำนวนเงินค่าเสียหาย  เบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

 • ต่อภาษีรถประจำปี

 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บ

 • ค่าชดเชย กรณีนอนรักษาเป็นคนไข้ใน

 • ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต

 • โทรแจ้งตำรวจ 191 เพื่อประสานโรงพยาบาลและกู้ภัย

 • พูดคุยกับผู้บาดเจ็บ กรณีที่ยังมีสติ

 • สอบถามเบอร์ติดต่อญาติพี่น้อง เพื่อแจ้งให้ทางบ้านทราบ *และหากรถที่ทำประกันภัยควรดำเนินการ (เพิ่มเติม) ดังนี้*

 • แจ้งเหตุทันทีกับบริษัทฯ ที่ทำประกันภัยไว้

 • แจ้งข้อมูลของรถประกัน เช่น กรมธรรม์ ทะเบียนรถ สี ยี่ห้อรถ

 • แจ้งรายละเอียดผู้ขับขี่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์

 • แจ้งระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เช่น ชื่อถนน จุดที่สุงเกตุเห็นได้ชัดหรือสถานที่ใกล้เคียง

 • เปิดไฟฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่สังเกตุเด่นชัดหรือเพื่อความปลอดภัย

 • หลังเกิดเหตุหากมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ ให้แจ้งบริษัทประกันฯ ทราบทุกครั้งเพื่อความเร็ว

 • ขอชื่อพนักงานรับแจ้งเหตุ หมายเลขรับแจ้ง และชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

 • ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเรื่องการประกันภัยใดๆ ติดต่อสายด่วน 1737 (24 ชั่วโมง)