Menu
โบรกเกอร์และประกันภัย

     ประกันประเภทนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหา ประกันภัยที่คุ้มค่าให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม แถมคนไทยยังนิยมซื้อประกันภัยชั้นนี้กันมากที่สุด เพราะประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินทั้งของเราและของคู่กรณี นอกจากนั้นยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น โดยประกันภัยชั้น1 สามารถคุ้มครองได้ทุกกรณี ถึงแม้ว่าคู่กรณีจะหนีไปแล้วก็ตาม(ชนแล้วหนี) จะเห็นได้ว่าการทำประกันภัยรถยนต์ สำคัญมากๆในยุคปัจจุบัน หากสนใจเช็คเบี้ย สามารถกรอกข้อมูลด้านบน เพื่อเช็คราคาได้เลย!

คุ้มครองอะไรบ้าง?

รถยนต์สูญหาย
กรณีรถถูกโจรกรรมให้ความคุ้มครองตามทุนประกันรถที่ได้เลือกไว้
รถชนรถ
แจ้งเคลมเพื่อซ่อมรถยนต์ของเราจากอุบัติเหตุรถชนรถแบบมีคู่กรณีตามทุนประกันที่เลือกไว้
รถยนต์ไฟไหม้
เมื่อรถยนต์ไฟไหม้ สามารถแจ้งเคลมประกันชั้น1 ได้ตามทุนประกันที่ทำไว้
รถชนกับสิ่งอื่นๆ

ประกันชั้น1 สามารถแจ้งเคลมเพื่อซ่อมรถจากอุบัติเหตุรถชนรถแบบไม่มีคู่กรณีได้

รถยนต์น้ำท่วม
เมื่อเกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัยรถยนต์ยังคงได้รับความคุ้มครอง ตามทุนประกันชั้น1
คุ้มครองคนขับและผู้โดยสาร
กรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในรถยนต์เกิดเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ประกันชั้น1 ก็ยังครอบคลุมความเสียหายส่วนนี้ด้วย

     ประกันประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากในหมู่คนที่ต้องการต่อประกันรถยนต์ เนื่องจากมีความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูง แถมราคาไม่แพง โดยคุ้มครองซ่อมทั้งรถของคู่กรณี และซ่อมรถของเราด้วย ยังไม่พอ คุ้มครองไปถึงกรณีรถสูญหายและไฟไหม้อีกต่างหาก (จำกัดโดยทุนประกันและมีเงื่อนไข)

     ประกันประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากในหมู่คนที่ต้องการต่อประกันรถยนต์ เนื่องจากมีความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูง แถมราคาไม่แพง โดยคุ้มครองซ่อมทั้งรถของคู่กรณี และซ่อมรถของเราด้วย ยังไม่พอ คุ้มครองไปถึงกรณีรถสูญหายและไฟไหม้อีกต่างหาก (จำกัดโดยทุนประกันและมีเงื่อนไข)

     ประกันรถยนต์ชั้น 2 เป็นประกันที่คุ้มครองในกรณีซ่อมเขา แต่ไม่ซ่อมเรา นั่นคือ หากเกิดเหตุรถชนกัน ประกันรถยนต์ชั้น2 จะคุ้มครอง ซ่อมรถของคู่กรณีให้ ส่วนรถของเรานั้นจะต้องซ่อมด้วยเงินของตัวเอง แต่ราคาเบี้ยประกันภัยจะถูกกว่า ประกันชั้น1 อยู่ในระดับหนึ่ง โดยประกันภัยชั้นนี้ได้คุ้มครองไปถึง กรณีเหตุไฟไหม้รถยนต์ และกรณีรถยนต์สูญหายอีกด้วย ใครสนใจอยากต่อประกันรถยนต์ สามารถกรอกข้อมูลด้าน เพื่อเช็คเบี้ยประกันได้เลย

     ใครสนใจซื้อประกันหรือต่อประกันรถยนต์ช้ัน 3+ บอกเลยว่าคุ้ม! ราคาไม่แพง ความคุ้มครองคุ้มค่า ซ่อมรถเรา และรถคู่กรณี แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีสูญหายและไฟไหม้ กล่าวง่ายๆคือ คุ้มครองในกรณีรถชนเท่านั้น กรณีอื่นๆจะไม่คุ้มครองนั้นเอง

     คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก

 

     ใครสนใจซื้อประกันหรือต่อประกันรถยนต์ช้ัน 3+ บอกเลยว่าคุ้ม! ราคาไม่แพง ความคุ้มครองคุ้มค่า ซ่อมรถเรา และรถคู่กรณี แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีสูญหายและไฟไหม้ กล่าวง่ายๆคือ คุ้มครองในกรณีรถชนเท่านั้น กรณีอื่นๆจะไม่คุ้มครองนั้นเอง

 

     คุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ( คู่กรณีซึ่งถือว่าเป็นบุคคลภายนอก)

หมายเหตุ :

– ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

– ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

– จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จาก พรบ.

1.ต่อภาษีรถประจำปี

2.ค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บ

3.ค่าชดเชย กรณีนอนรักษาเป็นคนไข้ใน

4.ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต

 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน ทำอย่างไร ?

1.โทรแจ้งตำรวจ 191 เพื่อประสานโรงพยาบาลและกู้ภัย

2.พูดคุยกับผู้บาดเจ็บ กรณีที่ยังมีสติ

3.สอบถามเบอร์ติดต่อญาติพี่น้อง เพื่อแจ้งให้ทางบ้านทราบ

* และหากรถที่ทำประกันภัยควรดำเนินการ (เพิ่มเติม) ดังนี้ *

1.แจ้งเหตุทันทีกับบริษัทประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้

2.แจ้งข้อมูลของรถประกัน เช่น กรมธรรม์ ทะเบียนรถ สี ยี่ห้อรถ

3.แจ้งรายละเอียดผู้ขับขี่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์

4.แจ้งระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เช่น ชื่อถนน จุดที่สังเกตุเห็นได้ชัดหรือสถานที่ใกล้เคียง

5.เปิดไฟฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่สังเกตุเด่นชัดหรือเพื่อความปลอดภัย

6.หลังเกิดเหตุหากมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ ให้แจ้งบริษัทประกันภัยทราบทุกครั้งเพื่อความรวดเร็ว

7.ขอชื่อพนักงานรับแจ้งเหตุ หมายเลขรับแจ้ง และชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

8.ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเรื่องการประกันภัยใดๆ ติดต่อ สายด่วน 1737 (24 ชั่วโมง)