ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมตอบแบบสอบถาม

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรมตอบแบบสอบถามลุ้นรางวัลทุกท่าน ประกาศรายชื่อผู้โชคดี มีรายชื่อ ดังนี้ รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท 1.คุณชัยวัฒน์ สมจิตต์ 2.คุณเมธิวัจน์ เสียงสุวรรณ์ 3.คุณเลียบ เชื่อมกลาง 4.คุณวิเศษพงษ์ สุขบรรเทิง 5.คุณวุฒิชัย ทิพย์สกุลอนันต รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท 1.คุณกิตติ ทศสุขสันติ 2.คุณขวัญชีวา คำตา 3.คุณจารึก ปุ่นมีกิจ 4.คุณชัยสิทธิ์ พลทิพย์ 5.คุณนิตยา นารีจันทร์ 6.คุณประสิทธิ์ ศรีปัญจา 7.คุณปัญญา อินทฤทธิ์ 8.คุณมายนต์ อูสูงเนิน 9.คุณวรพัทธ์ โชคธนาเกียรติคุณ 10.คุณศิริพงษ์ สมัครพันธ์ 11.คุณศุภชัย สีบุญเรือง 12.คุณสมทรัพย์ สำผัสศรี 13.คุณสายันต์ เพิงสงเคราะห์ 14.คุณอนุชา ญานะพันธ์ 15.คุณจิรวุฒิ จันทร์กระจ่าง โปรดทราบ ผู้โชคดีกรุณายืนยันสิทธิ์ โดยการถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ส่งกลับมาในแชท Line ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลตาม ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ตามที่ท่านระบุภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล ของรางวัลจัดส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านแรกเท่านั้น