ลูกค้ามิตรสิบ รับอาหารฟรี

วันนี้กินไรดี❓ ลูกค้ามิตรสิบ ที่เข้ามารับบริการที่ มิตรสิบ ลิสซิ่ง สำนักงานใหญ่ สามารถรับอาหารฟรี🍛ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 📌ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 61