" สินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ "

สินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ เป็นสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดธุรกิจ หรือค่าใช้จ่ายทั่วไป สมัครง่าย ผ่อนนาน

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

วงเงินสูง

อนุมัติไว วงเงินสูง

ผ่อนสบายๆ

สินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์

สมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ

สิ่งที่ต้องเตรียม

อายุ 20 ปีบริบูรณ์

สำเนาบัตรประชาชน

แหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน

สำเนาทะเบียนบ้าน

อายุรถไม่เกิน 15 ปี

เอกสารแสดงที่มาของรายได้

สมุดบัญชีธนาคาร