เอกสารการเคลมประกันโควิด

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)