ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

Aw พรบ. รถยนต์-02

ประกันภัยเอเชีย 2+

คุ้มครองบุคคลในรถประกัน สมัครง่าย ไม่จำกัดอายุรถ ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน

รถเกิดอุบัติ พรบ.รถยนต์ คุ้มครองและเบิกอะไรบ้าง ?

ค่าชดเชยเบื้องต้น ค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาท ค่าทุพพลภาพถาวร 

ช่องทางการชำระเงิน

ครอบคลุมทุกการประกัน

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยอัคคีภัย

ประกันภัยสินค้า ( โลจิสติกส์ )

ประกันภัยอื่นๆ

สอบถามเรื่องประกัน

บริษัทประกันชั้นนำ

มิตรสิบโบรกเกอร์ วิริยะ