ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

Aw พรบ. รถยนต์-02

ประกันเอเชีย 2+

คุ้มครองบุคคลในรถประกัน สมัครง่าย ไม่จำกัดอายุรถ ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน

ดูรายละเอียด

รถเกิดอุบัติ พรบ.รถยนต์ คุ้มครองและเบิกอะไรบ้าง ?

ค่าชดเชยเบื้องต้น ค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาท ค่าทุพพลภาพถาวร 

ช่องทางการชำระเงิน

สามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักงานใหญ่ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ (ดูรายละเอียดที่ตั้ง)

ครอบคลุมทุกการประกัน

ต่ออายุประกันภัยรถยนต์

ต่ออายุประกันภัยจักรยานยนต์

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยอัคคีภัย

ประกันภัยสินค้า ( โลจิสติกส์ )

ต่ออายุ พรบ.

ต่อภาษีประจำปี ( เฉพาะแท็กซี่ )

ประกันภัยอื่นๆ

สอบถามเรื่องประกัน