มิตรสิบ แท็กซี่ อีซี่ อิงลิช ปี3

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่มิตรสิบ จัดให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ อย่างโครงการมิตรสิบ แท็กซี่ อีซี่ อิงลิช ซึ่งในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว ณ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมทั้งยกระดับอาชีพผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้ได้มาตราฐานสากล