April 14, 2020

มอบส่วนลดค่างวด

  🎯มิตรสิบดูแลด้วยใจ สู้ภัย Covid-19 . __________________________________________ มาตรการที่ 2 มอบส่วนลดค่างวดสูงสุด 9%       สำหรับลูกค้ามิตรสิบที่มีความประสงค์ชำระค่างวดดังต่อไปนี้ ชำระค่างวด ( ตั้งแต่ครึ่งงวดขึ้นไป ) จะได้รับส่วนลดค่างวดครั้งละ 4% ตามที่จ่ายจริง ส่วนลดค่างวด 4% ที่ลูกค้าได้รับ ทางบริษัทจะทำการตัดคืนเข้าบัญชีค่างวดของท่านภายใน 7 […]
April 9, 2020

พักค่างวด80

  🎯มิตรสิบดูแลด้วยใจ สู้ภัย Covid-19 . __________________________________________ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พักภาระค่างวดสูงสุด 80%  ผ่าน Line Offcial       วิธีการเข้าร่วมโครงการ 1. แอดไลน์ครอบครัวมิตรสิบโดยการเพิ่มเพื่อน แล้วพิมพ์คำว่า @mitsibtaxi หรือ คลิก  Line ครอบครัวมิตรสิบ : https://lin.ee/hZ2DPyi 2. […]
February 6, 2020
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ (รถแท็กซี่)

การขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ(รถแท็กซี่) รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ขอใหม่) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่สาธารณะ 1. ต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้ 1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะและใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี    บริบูรณ์ […]
February 3, 2020
แท็กซี่คันแรกของประเทศไทย

กำเนิดแท็กซี่ครั้งแรกในประเทศไทย

กำเนิดแท็กซี่ครั้งแรกในประเทศไทย 31 กรกฎาคม พ.ศ.2466 ใน ประเทศไทย เริ่มมี แท็กซี่ ให้บริการ เป็น ครั้งแรก ใน พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) โดย พระยาเทพหัสดิน ร่วมกับ พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ เป็นผู้ ก่อตั้ง บริษัท แท็กซี่ สยาม ขึ้นเป็น ครั้งแรก […]