Menu
“ทุกเรื่องแท็กซี่ ต้องที่.....มิตรสิบ” เพราะทุกคำถามมีความสำคัญ
1หลังจากยื่นเอกสารครบแล้ว ใช้เวลาอนุมัติกี่วัน
ภายใน 5 วันทำการ ถ้าเอกสารครบและตรงตามเงื่อนไขของบริษัทฯครับ
2ค่าใช้จ่ายในการจองรถเท่าไหร่
จองรถแท็กซี่ป้ายแดงจ่ายเงินเพียง 5,000 บาท ส่วนรถแท็กซี่มือสอง จองเพียง 3,000 ครับ เงินจองนี้หักกับเงินดาวน์รถด้วยครับ
3ติดเครดิตบูโร สามารถซื้อรถหรือจัดไฟแนนซ์ได้หรือไม่
ทางบริษัท มิตรสิบฯ ไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร หากลูกค้าติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7438787 ต่อ 23,24,25 ได้ครับ
4เอกสารที่ผู้ซื้อต้องใช้มีอะไรบ้าง
• สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
• สำเนาใบขับขี่สาธารณะ 4 ชุด
• สำเนาบัตรติดหน้ารถสีเหลือง (ถ้ามี)
5เอกสารผู้ค้ำประกัน ที่ต้องใช้ มีอะไรบ้าง
• สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
• บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
• สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
6หากไม่มีคนค้ำประกัน สามารถจัดไฟแนนซ์ได้หรือไม่
กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สามารถทำได้หากขอสินเชื่อเพียง 60% ของราคากลางรถยนต์ในขณะนั้น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7438787 ต่อ 23,24,25 ได้ครับ
7หากซื้อรถแท็กซี่มาจากบริษัทมิตรสิบสามารถจำหน่ายรถคืนได้หรือไม่
สามารถจำหน่ายรถคืนกลับทางเราได้ หากตรงตามเงื่อนไขครับ