วิธีการชำระเงิน

"ช่องทางชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ามิตรสิบ "
วิธีการชำระเงิน

1. เคาน์เตอร์รับชำระเงินที่สาขา มิตรสิบ ลีสซิ่ง ทุกสาขา


2. ชำระโดยใช้ บัตรสมาชิก SCB Barcode Card (บัตรสมาชิกสีม่วง)
ไปชำระตามเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ


3. ชำระโดยใช้ แบบฟอร์ม Bill Payment ของบริษัท ไปชำระตามเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์และ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ

    พร้อมกรอกข้อมูลให้ละเอียดประกอบด้วย
    • จำนวนเงิน
    • เบอร์โทรศัพท์


4. ชำระผ่าน Mobile Banking โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ “SCBEASY” ลงในโทรศัพท์มือถือและทำรายการชำระ
*เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์

Google Play App Store

ดาวน์โหลดคู่มือการชำระเงินผ่าน Mobile Banking

Download File

สอบถามเพิ่มเติม

0-2743-8787 ต่อ 23,24,25

E-Mail

mitsib@mitsibleasing.com