[rev_slider used]

“ด้วยคุณภาพ และความใส่ใจตรวจเช็คสภาพและ
สมรรถนะของรถอย่างละเอียดก่อนการจำหน่าย
พร้อมการรับประกันคุณภาพของรถตามระยะเวลาที่กำหนด”รถแท็กซี่มือสองสภาพดี ถือเป็นอีกหนึ่งบริการของบริษัทฯ ที่ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ด้วยคุณภาพ และความใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสภาพของรถอย่างละเอียดก่อนการจำหน่าย การรับประกันคุณภาพของรถตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังมีบริการศูนย์ซ่อมบำรุงให้แก่รถแท็กซี่ทุกคันของมิตรสิบที่มีกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยทีมช่างที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ในการทำงานสูง ที่พร้อมคอยมอบการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ


“ด้วยคุณภาพ และความใส่ใจตรวจเช็คสภาพและสมรรถนะของรถอย่างละเอียดก่อนการจำหน่าย พร้อมการรับประกันคุณภาพของรถตามระยะเวลาที่กำหนด”รถแท็กซี่มือสองสภาพดี ถือเป็นอีกหนึ่งบริการของบริษัทฯ ที่ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ด้วยคุณภาพ และความใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสภาพของรถอย่างละเอียดก่อนการจำหน่าย การรับประกันคุณภาพของรถตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังมีบริการศูนย์ซ่อมบำรุงให้แก่รถแท็กซี่ทุกคันของมิตรสิบที่มีกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยทีมช่างที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ในการทำงานสูง ที่พร้อมคอยมอบการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพสนใจรถแท็กซี่มือสอง ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้โทร. 0-2743-8787 ต่อ 23,24,25


mitsib@mitsibleasing.com


ช่องทาง FACEBOOK


ช่องทาง LINE@

 
สนใจบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม