ติดต่อเรา

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

895-6 หมู่ที่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล สำโรงเหนือ 
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

เวลาทำการ 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:30 น.

โทรศัพท์ : 0-2743-8787 ต่อ 23,24,25

แฟ็กซ์ : 0-2743-8783

E-mail : mitsib@mitsibleasing.com

สาขาและศูนย์บริการ