บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ บริการ จำหน่ายรถแท็กซี่ ป้ายแดง(มือหนึ่ง) รถแท็กซี่ มือสอง รวมถึง บริการ สินเชื่อ เพื่อ รถแท็กซี่ และ รถขนส่ง สาธารณะ ด้วย ประสบการณ์ ที่ สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมถึงรูปแบบ ธุรกิจ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ในแบบของ มิตรสิบ ที่มุ่งเน้น การให้บริการ ลูกค้า ในกลุ่ม แท็กซี่ โดยเฉพาะ เกิดเป็นความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดธุรกิจ สู่กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ให้ บริการรถขนส่งสาธารณะ ประเภท อื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดยบริษัท มุ่งหวัง ที่จะสร้าง ความสำเร็จ ร่วม กับลูกค้า ตลอดจน ผู้ถือหุ้น ทุกท่านอย่างแท้จริง

     และ ณ เวลานี้เรามีบริษัทใหม่ ซึ่งให้บริการสินเชื่อครบวงจร คือ บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

    บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุม AGM. ประจำปี 2564 ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) และนายนิติพัทญ์     ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านระบบ E-AGM  (อิเล็กทรอนิกส์ meeting) ซึ่งบริษัทตระหนักและห่วงใย ต่อความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม

    ดร.กิตติ กล่าวในที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ในช่วงสถานะการณ์ โควิด ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์ และการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน ปรับแผนกลยุทธ์ และปรับตัวในสถานะการโควิด19 ช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นเงินสดและจำนวนหุ้น ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผ่อนผันชำระ 50%

แฟคตอริ่ง

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกันที่เหมาะกับคุณ

ซื้อก่อนอุ่นใจกว่า

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยรถยนต์ 2+ และ 3+

สินเชื่อที่เหมาะกับคุณ

จัด-รีไฟแนนซ์ที่คุณต้องการ

มิตรสิบ รวมสินเชื่อจัดง่าย

บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง

ราคาหุ้นวันนี้

สินเชื่อส่วนบุคคล แท็กซี่