รู้จักมิตรสิบ

     บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการจำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กซี่มือสอง รวมถึงบริการสินเชื่อเพื่อรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานรวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของมิตรสิบ ที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าในกลุ่มแท็กซี่โดยเฉพาะ เกิดเป็นความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้ารถแท็กซี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆต่อไปในอนาคต โดยบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างความสำเร็จร่วมกับลูกค้า ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างแท้จริง

"สินเชื่อมิตรสิบ เข้าถึงง่ายสไตล์คุณ"

จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน

MORALITY

การยึดมั่นในคุณธรรม

INTEGRITY

ซื่อสัตย์ สุจริต ปลอดคอร์รัปชั่น

TEAMWORK

ทำงานเป็นทีม สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ

SERVICE MIND

ให้บริการด้วยใจ

IDENTITY

คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีขององค์กร

BEST

ทำทุกสิ่งให้ดีที่สุด