ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

895-6 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

02-743-8787

เบอร์แฟกซ์

02-743-8783

เว็บไซต์

www.mitsibleasing.com

ประเภทธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เลขทะเบียนบริษัท

0107560000168

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จำนวน 667,000,000 หุ้น