งบการเงิน

งบการเงิน ปี 2567

TH

ENG

ไตรมาส 1/2567

ไตรมาส 2/2567

ไตรมาส 3/2567

ไตรมาส 4/2567

งบการเงิน ปี 2566

TH

ENG

ไตรมาส 1/2566

ไตรมาส 2/2566

ไตรมาส 3/2566

ไตรมาส 4/2566

งบการเงิน ปี 2565

ไตรมาส 1/2565

ไตรมาส 2/2565

ไตรมาส 3/2565

ไตรมาส 4/2565

งบการเงิน ปี 2564

ไตรมาส 1/2564

ไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 3/2564

ไตรมาส 4/2564