ทรัพย์สินรอขาย

รถหัวลาก 10 ล้อ

ส่วนพ่วง/ส่วนหาง

รถหัวลาก 10 ล้อ 344 แรงม้า

ISUZU 10 ล้อ 320 แรงม้า

รุ่น : GXZ23KZH2

รายละเอียด

รถหัวลาก 10 ล้อ UD TRUCKS

รุ่น : FM1AK1B-SHT

ส่วนพ่วง/ส่วนหาง

รถกึ่งพวงพื้นเรียบ 3 เพลา

ไม่มียี่ห้อ

หัวลาก HINO 10 ล้อ 344 แรงม้า

รุ่น : FM1AKLA

รถหัวลาก 10 ล้อ UD TRUCKS

รถหัวลาก 10 ล้อ

รุ่น : FM1AN1D-SHT

UD TRUCKS 10 ล้อ 390 แรงม้า

รุ่น : GWE11N34R390SSI

รถหัวลาก 10 ล้อ 360 แรงม้า

รุ่น : FXZ77QXDFV

ส่วนพ่วง/ส่วนหาง

หัวลาก HINO 260 แรงม้า

รุ่น : FG8JH1B-PGT