4 วิธีในการดูแลรถบรรทุก

สำหรับหลายคน รถยนต์เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตปัจจุบัน เมื่อซื้อมาแล้วก็อยากให้อยู่กับเราไปนาน โดยเฉพาะรถใหญ่เป็นที่ทำมาหากินสำหรับใครหลายคน ดังนั้นการดูแลรักษารถนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรใส่ใจ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

1. เช็คลมยางสม่ำเสมอ

รถบรรทุกนั้นเป็นรถขนาดใหญ่ที่สามารถรับน้ำหนักได้มากสุดกว่ารถยนต์ทั่วๆ ไป ดังนั้นการตรวจเช้คลมยางรถบรรทุกจึงเป็นวิธีที่ดุแลง่ายสุด โดยก่อนการเดินทางนั้นเราควรสังเกตลมยางของรถให้เรียบร้อย และการเติมยางลมรถบรรทุกควรคำนึงถึงน้ำหนักสิ่งของที่เราบรรทุกอยู่

2. ตรวจหม้อน้ำ

หม้อน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับรถทุกประเภทและต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าหม้อน้ำของเราอย่ในสภาพที่สมบูรณ์ และควรตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ระบบระบายความร้อนภายในเป็นไปอย่างสมูรณ์

3. เช็คลมยางอะไหล่

ยางอะไหล่รถเป็นอีกอุปกรณ์ที่เราต้องมีติดรถไว้ โดยทั้งรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนตัว และต้องเช็คลมยางอะไหล่ทุกครั้ง เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้งานขึ้นมายางอะไหล่จะต้องพร้อมอยู่เสมอ

4. เช็คน้ำมันเครื่อง

วิธีสุดท้ายเราจะได้รับการตรวจเช็คเมื่อต้องนำรถเข้าศูนย์บริการเท่านั้น คือการเช็ค น้ำมันเครื่องรถบรรทุก แต่วิธีนี้ใช่ว่าเราจะสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการที่เราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองนั้ นควรทำทุกสองถึงสามสัปดาห์เพื่อเป็นการตรวจเช็คสภาพ และระดับปริมาณน้ำมันเครื่องรถบรรทุก

ดังนั้นการดูแลรถไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก หรือรถยนต์ทั่วไป เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ชับชี่บนท้องถนนเป็นประจำ และเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง