ปฏิทินนักลงทุน

ปี 2562-2563

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่

รายการ

14 พ.ย. 2562

ประกาศงบไตรมาสที่ 3/2562

25 ก.พ. 2563

ประกาศงบการเงินประจำปี 2562

 7 เม.ย. 2563

นำเสนอผลประกอบการไตรมสที่ 4/2562 ( Opportunity Day 09.00-10.00น.)

20 เม.ย. 2563

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 13.00น.

13 พ.ค. 2563

ประกาศงบไตรมาส 1/2563