รถแท็กซี่มือสอง ทฬ 23

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 0เดือน 0วัน

จดทะเบียน : 02/07/2561

รถแท็กซี่มือสอง ทฬ 58

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 0เดือน 2วัน

จดทะเบียน : 04/07/2561

รถแท็กซี่มือสอง 1มก 299

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : LPG หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 3เดือน 22วัน

จดทะเบียน : 24/10/2557

รถแท็กซี่มือสอง ทฬ 1676

รุ่น : Altis 1.8E A/T

สี : เหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 1เดือน 27วัน

จดทะเบียน : 29/08/2561

รถแท็กซี่มือสอง ทฬ 2193

รุ่น : Altis 1.6E A/T

สี : เหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 2เดือน 15วัน

จดทะเบียน : 17/09/2561

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 3175

รุ่น : Altis 1.8E A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 7เดือน 4วัน

จดทะเบียน : 06/02/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มข 3746

รุ่น : Altis 1.8E A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 2ปี 9เดือน 20วัน

จดทะเบียน : 22/04/2558

รถแท็กซี่มือสอง 1มก 3966

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 3ปี 0เดือน 7วัน

จดทะเบียน : 09/07/2558

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 4114

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : LPG หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 9เดือน 23วัน

จดทะเบียน : 25/04/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 5033

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : LPG หัวฉีด

อายุเหลือ : 7ปี 0เดือน 16วัน

จดทะเบียน : 18/07/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 5059

รุ่น : Innova 2.8G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : -

อายุเหลือ : 7ปี 0เดือน 13วัน

จดทะเบียน : 15/07/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 5396

รุ่น : Altis 1.6J M/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : LPG หัวฉีด

อายุเหลือ : 7ปี 1เดือน 27วัน

จดทะเบียน : 29/08/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 5543

รุ่น : Altis 1.6J M/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 7ปี 2เดือน 23วัน

จดทะเบียน : 25/09/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 5600

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : LPG หัวฉีด

อายุเหลือ : 7ปี 2เดือน 29วัน

จดทะเบียน : 01/10/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 5622

รุ่น : Altis 1.6J M/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 7ปี 3เดือน 5วัน

จดทะเบียน : 07/10/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 5706

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : LPG หัวฉีด

อายุเหลือ : 7ปี 3เดือน 14วัน

จดทะเบียน : 16/10/2562

รถแท็กซี่มือสอง ทฬ 6863

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 7ปี 0เดือน 20วัน

จดทะเบียน : 22/07/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มข 7055

รุ่น : Altis 1.6J M/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : LPG หัวฉีด

อายุเหลือ : 5ปี 6เดือน 28วัน

จดทะเบียน : 30/01/2561

รถแท็กซี่มือสอง 1มก 7361

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 7เดือน 1วัน

จดทะเบียน : 03/02/2559

รถแท็กซี่มือสอง 1มก 8056

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 8เดือน 16วัน

จดทะเบียน : 18/03/2559

รถแท็กซี่มือสอง 1มข 8217

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 5ปี 8เดือน 19วัน

จดทะเบียน : 21/03/2561

รถแท็กซี่มือสอง 1มก 8299

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : LPG หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 9เดือน 3วัน

จดทะเบียน : 05/04/2559

รถแท็กซี่มือสอง 1มก 8634

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 10เดือน 8วัน

จดทะเบียน : 10/05/2559

รถแท็กซี่มือสอง 1มก 8645

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 4เดือน 3วัน

จดทะเบียน : 05/11/2558

รถแท็กซี่มือสอง 1มก 9528

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 7ปี 0เดือน 5วัน

จดทะเบียน : 07/07/2559

รถแท็กซี่มือสอง ทฬ 9394

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 5ปี 11เดือน 13วัน

จดทะเบียน : 15/06/2561

รถแท็กซี่มือสอง 1มก 9980

รุ่น : Altis 1.6G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : LPG หัวฉีด

อายุเหลือ : 7ปี 1เดือน 6วัน

จดทะเบียน : 08/08/2559

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 5059

รุ่น : Innova 2.8G A/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : -

อายุเหลือ : 7ปี 0เดือน 13วัน

จดทะเบียน : 15/07/2562

รถแท็กซี่มือสอง 1มค 2348

รุ่น : Innova 2.0 M/T

สี : เขียวเหลือง

แก๊ส : NGV หัวฉีด

อายุเหลือ : 6ปี 4เดือน 25วัน

จดทะเบียน : 27/11/2561