ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง และบริษัทในเครือ

อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดงาน

-ตรวจรายงานการรับชำระเงินประจำวัน

-ตรวจใบเสร็จรับชำระค่างวดกับใบpayin บันทึกรายการสมุดรายวันรับ

-Reconcile Bank

-ปรับปรุงรายการด้านบัญชีรับ

-วางบิลค่าคอมมิชชั่นขายประกัน

-เงินสดย่อยสำนักงานใหญ่และสาขา,กระทบยอดด้านลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศ หญิง อายุ 21ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบgr และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 4. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดงาน

-ประสานงานด้านเอกสารต่างๆสำหรับขายทอดตลาดรถยึดของบริษัทฯ

-หาช่องทางการขายทอดตลาดรถยึดของบริษัทฯจากสื่อต่างๆ

-จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและตัดสินใจ

-สามารถจำหน่ายรถยึดที่นำเข้าคลังบริษัทฯได้อย่างรวดเร็ว/ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง 1ปีขึ้นไป 
 4. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. ขับรถได้/มีใบขับขี่
 6. สามารถออกตามสถานที่ต่างๆได้
 7. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน

อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดงาน

-ดูแลเป้าตัวแทนขาย,หารายชื่อลูกค้าใหม่

-โทรนำเสนอข้อมูลประกัน

-อบรมการขายให้ลูกทีม/บริหารลูกทีมปิดการขาย

-ออกหาฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์บริหารทีม 2ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองได้ดี
 5. ขับรถได้/มีใบขับขี่
 6. มีบัตรนายหน้าขายประกัน
 7. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน

อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

-วางแผนกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ

-ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อที่นำเสนอจากเจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ ให้ความเห็นและอนุมัติ

-ลงพื้นที่ตรวจสอบสินเชื่อทั้งก่อนอนุมัติและหลังอนุมัติ

-บริหารจัดการทีมงานส่วนงานต่างๆในแผนกให้มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

-จัดทำรายงานอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆ กับผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 5ปีขึ้นไป
 4. เคยอยู่ในตำแหน่งระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. มีประสบการณ์ในการพิจารณาสินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ (รถเเท็กซี่หรือรถบรรทุก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน

อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดงาน

-ช่วยงานผู้บริหารทั่วไป (ตามที่ได้รับมอบหมาย) สัญญาจ้างชั่วคราว

คุณสมบัติ

 1. เพศชายอายุ 25-32 ปี
 2. วุฒิการศึกษาม.6/ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. มีประสบการณ์ทำงานบริษัทฯ 2 ปี ขึ้นไป
 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 5. ขับรถได้/มีใบขับขี่
 6. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 7. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word,excel และโปรแกรมอื่นๆได้อย่างดี
 8. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดงาน

-งานจัดทำเอกสารรายงานประจำปี/เอกสารการประชุม

-งานเอกสารนำเสนอผู้บริหารลง เข้า-ออก

-ระบบธุรการของตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25ปีขึ้ไป
 2. วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 2 ปี ขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์งานเลขา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 6. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 7. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาทขึ้นไป 

รายละเอียดงาน

-ดูแลเป้าการขายประกันภัย,ประกันอุบัติเหตุิ,ประกันสุขภาพ

-หารายชื่อลูกค้า,โทรนำเสนอข้อมูลประกัน,อบรมการขายให้ลูกทีม

-บริหารทีมในการปิดยอด/ขยายช่องทางการขาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 26ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 3. สามารถออกไปปฏิบัติงานข้างนอกได้/มีความอดทน
 4. ขับรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ได้ /มีใบขับขี่รถยนต์/มอเตอร์ไซค์
 5. มีประสบการณ์ในการบริหารทีม3ปีขึ้นไป
 6. สามารถออกหาลูกค้าตามสถานที่ต่างๆได้
 7. มีบัตรนายหน้าขายประกัน
 8. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 9. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาทขึ้นไป 

รายละเอียดงาน

ดูแลงานNonmotorทุกประเภทของกลุ่มบริษัทในเครือมิตรสิบ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 3. สามารถออกหาลูกค้าตามสถานที่ต่างๆได้
 4. มีประสบการณ์ในการบริหารทีม3ปีขึ้นไป
 5. ขับรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ได้ /มีใบขับขี่รถยนต์/มอเตอร์ไซค์
 6. มีบัตรนายหน้าขายประกัน
 7. สามารถออกไปปฏิบัติงานข้างนอกได้/มีความอดทน

เตรียมเอกสารเพื่อสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-743-8787 ต่อ 414 คุณธมลวรรณ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

เอกสารการสมัครงาน :

 • ประวัติกการทำงาน (Resume)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบวุฒิการศึกษา
 • ประวัติผลงานที่ผ่าน (Portfolio ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองรายได้เดิม (ถ้ามี)