ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง และบริษัทในเครือ

รายละเอียดงาน

-ดูแลเป้าตัวแทนขาย,หารายชื่อลูกค้าใหม่

-โทรนำเสนอข้อมูลประกัน

-อบรมการขายให้ลูกทีม/บริหารลูกทีมปิดการขาย

-ออกหาฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์บริหารทีม 2 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองได้ดี
 5. สามารถขับรถได้/มีใบขับขี่
 6. มีบัตรนายหน้าขายประกัน
 7. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน

-ประสานงานด้านเอกสารต่างๆสำหรับขายทอดตลาดรถยึดของบริษัทฯ

-หาช่องทางการขายทอดตลาดรถยึดของบริษัทฯจากสื่อต่างๆ

-จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและตัดสินใจ

-สามารถจำหน่ายรถยึดที่นำเข้าคลังบริษัทฯได้อย่างรวดเร็ว/ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง 1ปีขึ้นไป 
 4. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. ขับรถได้/มีใบขับขี่
 6. สามารถออกตามสถานที่ต่างๆได้
 7. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน

-วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กร ประสานงาน บริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กร

-ควบคุมการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทBusiness Plan,Business Model เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรที่กำหนด

-ควบคุมการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนในโครงการให้ประสบความสำเร็จและทีมงานการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามคำขอของผู้บริหารระดับสูง

-การจัดรายการส่งเสริมการขายและวิเคราะห์ภาพรวมของคู่แข่งขันได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 -45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 4. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 6. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 7. ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ดี เช่น Microsoft Office, Email
 8. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

รายละเอียดงาน

-นำเสนอขายรถทุกประเภท เช่น แท๊กซี่ กระบะ รถมินิบัส ปิดการขายและส่งมอบรถ

-บริการหลังการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าและรายงานหัวหน้าแผนกขาย

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำเอกสารต่างๆและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ขับรถได้/มีใบขับขี่
 6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 7. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

รายละเอียดงาน

-ลงพื้นที่ทำตลาดหาลูกค้าใหม่

-โทรติดตามหนี้ ทำสัญญาเบื้องต้น

-บันทึกข้อมูลลูกค้าลงระบบ

วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 10.00น.-18.00น./11.00น.-19.00น.

วันเสาร์ 10.00น.-17.00น./11.00น.-18.00น.

*สาขาที่ปฏิบัติงาน จะทราบในวันที่สัมภาษณ์*

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาม.6/ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 4. มีรถยนต์/รถมอเตอร์ไซต์เป็นของตัวเอง
 5. ขับรถได้/มีใบขับขี่
 6. สามารถออกหาลูกค้าตามสถานที่ต่างๆได้
 7. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 8. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 9. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

รายละเอียดงาน

-วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กร ประสานงาน บริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กร

-ควบคุมการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท Business Plan,Business Model เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรที่กำหนด

-ควบคุมการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนในโครงการ ให้ประสบความสำเร็จและทีมงานการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามคำขอของผู้ บริหารระดับสูง

-การจัดรายการส่งเสริมการขายและวิเคราะห์ภาพรวมของคู่แข่งขันได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 -45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 4. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 5. ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ดี เช่น Microsoft Office, Email
 6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 7. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

รายละเอียดงาน

-Compliance ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวังรอบคอบ และมุ่งมั่นในการปฎิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-ต้องศึกษาหาความรู้ พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถหลักๆ ที่พึงมี

-ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร เช่น BOT/AMLO/OCPB/NCB/MOF/DOPA/PDPC เป็นต้น

-ทบทวนระบบงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฎิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

-ดูแลการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะธปท. และปปง.

-ศึกษาติดตามตามกฎมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท เช่น พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์ เป็นต้น

-จัดทำ/ทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน และคู่มือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด เผยแพร่หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย

-วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ในการปฎิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

-จัดทำ Gap Analysis สรุป และสื่อสาร หลักเกณฑ์ออกใหม่ และหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

-จัดทำและรวบรวมรายงานที่จะต้องนำส่งให้กับหน่วยงานราชการ หรือนำส่งข้อมูลตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง(นิติศาสตร์,บัญชี,บริหารธุรกิจ)
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 5. หากมีประสบการณ์ด้านAuditภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 7. ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ เช่น Microsoft Office, Email
 8. มีความรู้เกี่ยวกับ E-Consent E-KYC E-Signature
 9. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการรักษาความลับ

รายละเอียดงาน

– บริหารระบบการขายประกันภัย, วินาศภัย,

– ควบคุมการทำงาน และวางนโยบายการขาย,การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การหาแหล่งข้อมูลของลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายประกันวินาศภัย

– บริหารดูแลทีม Tele Sales

– ช่วยลูกทีมตั้งแต่เปิดไปจนถึงปิดการขาย และช่วยแก้ปัญหา

– วัดผลและประเมินคุณภาพการทำงานของลูกทีมคุณอย่างสม่ำเสมอ

– ฝึกสอน ฝึกอบรม หรือโค้ชชิ่งลูกทีมนักขาย

– ดูแลหลังการขาย

– ทำโครงสร้างระบบการขายและกระบวนการขาย

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 35 – 45 ปี
 2. วุฒิปริญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับผจก. 5ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ผ่านงานด้านการประกันภัย หรือบริษัทฯ ตัวแทนประกันภัยทุกประเภทพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความสามารถในการบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป
 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองได้ดี
 7. สามารถทำโปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 8. มีใบนายหน้าประกันชีวิต, นายหน้าวินาศภัย
 9. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 10. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

รายละเอียดงาน

– -ทำสัญญา+ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อเครดิตเบื้องต้น พร้อมนำส่งเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อและแจ้งผลอนุมัติสินเช่ือให้ลูกค้า

-ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆแก่ลูกค้า

-หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมกับ เต๊นท์,ดีลเลอร์, รถยนต์สาธาณะTAXI,รถขนส่งสาธารณะ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์1ปีขึ้นไป/หากมีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 5. สามารถออกหาลูกค้าตามสถานที่ต่างๆได้/สามารถออกต่างจังหวัดได้
 6. ขับรถได้/มีใบขับขี่
 7. สามารถออกหาลูกค้าตามสถานที่ต่างๆได้/สามารถออกต่างจังหวัดได้
 8. ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ เช่น Microsoft Office, Email
 9. มีบัตรนายหน้าขายประกัน
 10. มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 11. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

รายละเอียดงาน

-วางแผนกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ

-ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อที่นำเสนอจากเจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ ให้ความเห็นและอนุมัติ

-บริหารจัดการทีมงานส่วนงานต่างๆในแผนกให้มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

-จัดทำรายงานอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆ กับผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 50 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 5ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ในการพิจารณาสินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ (รถเเท็กซี่หรือรถบรรทุก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน

เตรียมเอกสารเพื่อสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-743-8787 ต่อ 414 คุณธมลวรรณ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

LINE : hrmitsib , E -Mail : recruit@mitsibleasing.com

เอกสารการสมัครงาน :

 • ประวัติกการทำงาน (Resume)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบวุฒิการศึกษา
 • ประวัติผลงานที่ผ่าน (Portfolio ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองรายได้เดิม (ถ้ามี)