โครงการ มิตรสิบปลูกป่าชายเลนปีที่ 2 - ปลูกป่าชายเลน สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤตโลกร้อน

    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทฯ ในเครือ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ธรรมชาติกองทัพบกบางปู โดยได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น
    ทั้งนี้ป่าชายเลนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ และสิ่งสำคัญไม้ในป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงการปลูกป่าชายเลนจึงสามารถช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจน ทำให้อากาศสดชื่นเหมาะแก่การพักผ่อน และยังเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก บรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนและสามารถใช้เป็นคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนตามมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย
    บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้สอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรม