กิจกรรม Easy English ณ บริษัทมิตรสิบลิสซิ่ง สำนักงานใหญ่

วันนี้ (29 - 05 -62) ผู้ขับขี่แท็กซี่ เข้าร่วมกิจกรรม Easy English ครั้งที่ 4 ได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษ และได้รับของรางวัลมากมาย ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้ง ของรางวัล #CSR #Easy English