ผู้จัดการรายวัน 360 องศา - มิตรสิบ ลิสซิ่ง เดินหน้าธุรกิจแท็กซี่ครบวงจร เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหุ้น เอ็มไอไอ เล็ง ขายหุ้นไอพีโอ 167 ล้านหุ้น หวังต่อยอดธุรกิจ ทั้งการให้สินเชื่อ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือการเดินทาง ซึ่งยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยว ขนส่งสินค้า ฯลฯ ๆ รวมไปถึงการเลือกใช้พาหนะในการเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ มีด้วยกันหลายทางเลือก และรถโดยสารสาธารณะแบบไม่ประจำทาง หรือเรียกกันติดปากว่าแท็กซี่ คืออีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนเลือกใช้บริการ

รายงานข่าวจากบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MITSIB แจ้งว่า บริษัทเตรียมยื่นจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไฟลิ่ง ของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 167 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.04% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 333.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 667 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น และส่วนที่เหลือจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปอีก 167 ล้านหุ้น

นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มิตรสิบ ลิสซิ่ง กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ ว่า บริษัทจะได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ เพื่อขยายการให้สินเชื่อ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

สำหรับ บมจ.มิตรสิบ ลิสซิ่ง หรือ “มิตรสิบ ” เป็นบริษัทผู้พัฒนาแท็กซี่ไทยอย่างครบวงจร เน้นการให้บริการและส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่แท็กซี่ให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ระดับเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และขณะนี้ “มิตรสิบ ” นอกจากจะให้บริการในด้านของการจำหน่ายและให้บริการเช่าซื้อรถยนต์เพื่อประกอบธุรกิจแล้ว ยังให้บริการแบบ “One Stop Service” หรือแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาทิเช่น การต่อภาษีรถยนต์ ต่ออายุการใช้งานมิเตอร์รถแท็กซี่ การต่ออายุประกันภัย พ.ร.บ. การให้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อแบบรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า รับโอนสิทธิเรียกร้อง หรือที่ เรียกว่า Factoring และมีบริการจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถแท็กซี่พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องรถแท็กซี่ ไปจนถึงเปิดศูนย์ส่งเสริมความรู้และการให้บริการปรึกษาด้านการซ่อมบำรุง รักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถแท็กซี่ซึ่งมีความแตกต่างจากรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ประกอบการรถแท็กซี่

นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.คันทรี่ กรุ๊ป กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจมิตรสิบมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับที่ดี มีโครงสร้างธุรกิจที่สามารถต่อยอดไปได้หลากหลาย โดยบริษัทเตรียมที่จะขยายสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์ไปยังผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะ เช่น จักรยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว ฯลฯ หรือผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดย่อมอื่นๆ ด้วยอนาคตนอกจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ ทั้ง Organics Growth และ High Growth

“มิตรสิบ ยึดถือเมืองไทยลิสซิ่ง เป็นโมเดลธุรกิจต้นแบบ ในการต่อยอดหรือแตกไลน์ขยายธุรกิจไปยังส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งหากสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในหลากหลายอาชีพได้ และขณะนี้บริษัทมีข้อจำกัดด้านเงินทุนเพียงอย่างเดียว หากสามารถเข้าระดมทุนได้ ก็จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่จะสามารถนำเงินระดมทุนไปใช้เสริมศักยภาพธุรกิจตามที่ต้องการได้ ” นายสัมฤทธิ์ชัย กล่าว