August 11, 2022

เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า

เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ?      ช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายบนโทรทัศน์ โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด แรงกดดันต่างๆ ที่ไม่สามารถอธิบายให้คนรอบข้างฟังได้ และเก็บความรู้สึกนี้ไปจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย สาเหตุที่กล่าวมานี้จะนำไปสู่โรคซึมเศร้า      สำหรับคนที่อยากเช็คตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือไม่ วันนี้แอดมินมีคำตอบมาให้ รวมถึงมีวิธีการแก้ไขเพื่อไม่ให้ถึงขั้นรุนแรง      อาการที่บ่งบอกว่าคุณเสี่ยงโรคซึมเศร้า        1. สภาพแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครอบครัว หรือคนรอบข้างที่ร่วมงานกัน […]