ข่าวหุ้น สหรัฐให้ขายสินค้าทั่วไปแก่’หัวเหว่ย’ได้ แต่ยังไม่ปลดบริษัท…