จะซื้อประกันแบบไหน ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

คนส่วนใหญ่ทำประกันไว้มากมาย แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าประกันบางประเภทนั้น สามารถนำมาลดหย่อนภาษี ได้สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี มาดูกันว่า ประกันประเภทไหนบ้างที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป

ประกันชีวิตแบบทั่วไป คือ คุ้มครองผู้ที่ทำประกันชีวิตเอาไว้ หากเกิดผู้ทำประกันนั้นได้เสียชีวิตลงหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทางบริษัทฯ ประกันก็จะจ่ายเงินตามทุนประกันที่ได้ทำไว้ ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาที่ได้ลง โดยการลดหย่อนภาษีนั้นต้องไม่เกิน 100,000 บาท และตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ประกันกำหนด

2. ประกันสุขภาพตนเอง

ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุหรือโรคภัยต่างๆ โดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สำหรับบุคคลธรรมดา ไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปและเงินฝากแบบประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท

เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ ดังนั้นหากใครต้องการที่จะลดหย่อนภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา จำเป็นต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ ประกันก่อนด้วยว่าใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ใครต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันชีวิตและประสุขภาพในการขอลดหย่อยภาษีในนามบุคคลธรรมดา สามารถสอบถามมาได้ที่ มิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัยใส่ใจ ให้ความห่วงใย ทุกเบี้ยประกันคุณ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประกันฟรี

จำนวนเข้าชม: 21