บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)​

ตลาดหลักทรัพย์

วันที่

รายการ

13 พ.ค. 2563 ( 08.09 )

13 พ.ค. 2563 ( 08.08 )

27 เม.ย. 2563 ( 19.19 )

01 เม.ย. 2563 ( 20.53 )

 

27 มี.ค. 2563 ( 18.55 )

20 มี.ค. 2563 ( 20.28 )

03 มี.ค. 2563 ( 18.32 )

25 ก.พ 2563 (09.00)

25 ก.พ. 2563 ( 08.00 )

11 ธ.ค. 2562 ( 17.02 )

14 พ.ย. 2562 ( 08.11 )

14 พ.ย. 2562 ( 08.11 )

14 พ.ย. 2562 ( 08.10 )

14 พ.ย. 2562 ( 08.10 )

04 พ.ย. 2562 ( 17.05 )

13 ส.ค. 2562 ( 09.26 )

13 ส.ค. 2562 ( 09.22 )