วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

         นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีการแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และผ้าสำหรับใช้ทำความสะอาดรถ ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ลูกค้ามิตรสิบ เนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้ขับรถแท็กซี่และผู้โดยสาร และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ขับรถและผู้โดยสาร จึงขอให้ลูกค้ามิตรสิบทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ให้บริการผู้โดยสาร ล้างมือให้สะอาดหรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมืออยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันตัวเอง