บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)​

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

คำประกาศความเป็นส่วนตัวกล้องวงจรปิด (CCTV)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม