การขอสินเชื่อ ต้องเสียค่าอะไรบ้าง

รู้หรือไม่ว่าการขอสินเชื่อนั้นนอกจากเราต้องเปรียบเทียบตารางดอกเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละเดือนและเตรียมเอกสารขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์แล้ว ก่อนจะทำสัญญามีค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการยื่นขอสินเชื่อที่ต้องชำระอะไรบ้าง

วันนี้แอดมินนำข้อมูลมาให้สำหรับคนที่อยากจะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าต้องมีเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอกู้ ค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์แต่ละบริษัทฯ จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่สถาบันการเงินนั้นจะกำหนด

2. ค่าอากรแสตมป์ การกู้เงินเราต้องเสียค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ โดยที่คิดเปอร์เซ็นต์ ของจำนวนวงเงินที่ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์

3. ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน หมายถึงพวกอสังหาริมทรัพย์ ที่นำมาจำนองหรือจำนำกับสถานบันการเงินเพื่อเป็นหลักค้ำประกันในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์

4. ชำระคืนก่อนกำหนด เป็นการปิดหนี้สินทั้งหมดที่เราได้กู้มา เมื่อไม่อยากมีหนี้สินในระยะเวลานาน หากปิดยอดหนี้สินก่อนกำหนด ทางสถาบันการเงินก็จะทำการเรียกเก็บค่าชำระเงินคืนก่อนกำหนด

5. ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า ในกรณีที่เรามีการชำระล้าช้าหรือขอเลื่อนการชำระ อาจจะมีค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ดังนั้นสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งสินเชื่ออื่นๆ ก็ต้อง จำเป็นมีค่าธรรมเนียมในการทำเรื่องกู้อยู่เสมอ ขึ้นกับเงื่อนไขของบริษัทฯ แลวงเงินที่คุณต้องการกู้

หากใครที่ต้องการทำเรื่องขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ เพื่อนำเงินลงทุน สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้ที่ สินเชื่อมิตรสิบ เข้าถึงง่าย สไตล์คณ ให้วงเงินเต็มจำนวน ผ่อนสบาย

จำนวนเข้าชม: 133