การเคลมประกันรถยนต์ มีกี่แบบ

บางคนอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ประกันรถยนต์ไม่รู้ว่า ขั้นตอนการเคลมนั้นเป็นอย่างไร หากเกิดเหตุกับรถ

การเคลมประกันรถยนต์มีทั้ง 2 แบบ ดังนี้

1. ประกันรถยนต์ แบบเคลมสด

การเคลมประกันรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบมีคู่กรณีหรือไม่มีก็ตาม การเคลมประกันรถยนต์ประเภทนี้คุณจะต้องเรียกพนักงานของบริษัทฯ ประกันมา ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลในการเกิดเหตุทั้งหมด ทั้งนี้พนักงานก็จะออกใบเคลมให้แก่คุณ ในกรณีที่รถคุณอยู่ในเงื่อนไขการคุ้มครองของกรมธรรม์

2. ประกันเคลมรถยนต์ แบบเคลมแห้ง

การเคลมประกันรถยนต์ประเภทนี้จะสะดวกและง่ายกว่า เพราะไม่ต้องมานั่งรอพนักงานเคลมกว่าจะเดนทางมาถึงจุดเกิดเหตุ สามารถทำได้ในกรณีที่มีการเฉี่ยวชนเสียหายเพียงเล็กน้อย