ทำความรู้จักค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

หลายคนสงสัยว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถสาธารณะ หมายความว่าอะไร เป็นค่าสินไหมทดแทนจากการที่รถยนต์ส่วนตัวของเราเกิดอุบัติเหตุและนำรถไปเข้าศูนย์ หรือรถสาธารณะที่เช่าจากอู่ บางคันรออะไหล่รถยนต์เป็นเดือน จึงทำให้ไม่มีรถยนต์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางบริษัทฯ ประกันต่างๆ จะมีค่าสินไหมทดแทนให้ แต่รถบางประเภทอาจจะไม่ได้ค่าสินไหมทดแทนหรือได้ไม่เท่ากัน ดังนี้

1. รถยนต์มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่นั่งไม่เกิน 7 คน กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

3. รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

หมายเหตุ : รถประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 1-3 เช่น รถจักรยานยนต์ ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง

หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือรถสาธารณะ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สายด่วน 1186

สายด่วน 1186

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)