ทำความรู้จักสินเชื่อแฟคตอริ่ง

สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring) เป็นสินเชื่อระยะสั้นในรูปแบบใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และมีบริษัทแฟคตอริ่งที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ขาย เช่น ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล เป็นต้น เปลี่ยนมาเป็นเงินสด โดยบริษัทแฟคตอริ่งจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าที่ได้โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าดังกล่าว ทางบริษัทแฟคตอริ่งอาจจะจ่ายเต็มหรือบางส่วนตามแต่ตกลงกัน

ประโยชน์ของแฟคตอริ่ง มีอะไรบ้าง

1. เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

2. เป็นแหล่งลงทุนไม่ใช่หลักค้ำประกัน

3. เปลี่ยนบิลเป็นเงินสดหมุนใช้ในกิจการได้