ประกันการเดินทางมีกี่ประเภท

เทศกาลสงกรานต์ใกล้เข้ามา หลายคนวางแผนเตรียมตัวกลับบ้านเพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กลับไปหาครอบครัว และบางคนวางแผนเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อหนีอากาศร้อนจากประเทศเราไปหาอากาศหนาวหรืออากาศที่สดชื่น และเมื่อยิ่งใกล้ถึงวันหลายคนลืมสิ่งๆ หนึ่งไป คือ ประกันการเดินทาง บางคนมองว่าไม่จำเป็นต้องทำหรอก แต่รู้หรือไม่ว่า ประกันการเดินทาง สามารถคุ้มครองเราได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่นอกประเทศหรือในประเทศก็ตาม

วันนี้จะพามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางว่าเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่ และแต่ละประเภทคุ้มครองอะไรบ้างตลอดระยะเวลาที่เราเดินทาง

ประกันการเดินทางมี 2 ประเภท

- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันเสียชีวิต สูญเสียอัวยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือบาดเจ็บเล็กน้อย รวมทั้งยังคุ้มครองในกรณีที่ถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายตลอดระยะเวลาในการเดินทางทั้งในประเทศและนอกประเทศของผู้เอาประกันเท่านั้น โดยประกันอุบัติเหตุการเดินทางจะช่วยในเรื่องค่ารักาษาพยาบาล เงินชดเชยจากการเสียชีวิต เป็นต้น

- ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ ทรัพย์สิน รวมทั้งความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และประกันการเดินทางยังคุ้มครองทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นประกันการเดินทางหรือประกันประเภทอื่นๆ ก็สำคัญกับชีวิตเราเหมือนกัน นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการออมเงินเอาไว้ให้ครอบครัวในอนาคตอีกด้วย

ประกันการเดินทาง เบี้ยถูก ผ่อนได้สบายๆ ทักมาหาเราได้ มิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัย ใส่ใจ ให้ความห่วงใย ทุกเบี้ยประกันคุณ