คุ้มครองรถเขาและรถเรา

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3+ เป็นการซ่อมรถเขา แต่ไม่ได้ซ่อมเราของเรา และต้องเป็นรถชนรถเท่านั้น ไม่รวมรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้

อย่างไรก็ตามควรศึกษาหาข้อมูลและสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประกันหรือสอบถามผ่านมิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัย ใส่ใจ ให้ความห่วงใยทุกเบี้ยประกันของคุณ คลิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม