ประกันภัยรถยนต์ ประกัน

ประกันชีวิตคืออะไร ?

ประกันชีวิตเป็นการคุ้มครองของผู้ทำประกันที่เกิดจากความเสี่ยงที่ไม่คาดฝัน อาทิเช่น การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น และยังสร้างวินัยในการออม เป็นสินทรัพย์ให้กับครอบครัว หากว่าผู้ทำประกันเกิดเหตุไม่คาดฝัน ผู้ที่รับประกันก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน

4 เหตุการณ์ความจริงของชีวิต

1. การเกิด ทุกชีวิตเริ่มต้นจากการเกิด เติบโต และเข้าสู่วัยเรียน ซึ่งถ้ายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆ ค่าใช้จ่ายของ แต่ละครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่าง บางบ้านมีบุตร 2 คน หรืออาจมากกว่านั้น ค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันออกไป ประกันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณมีรายจ่ายที่น้อยลง

2. อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และยังมี ค่าใช้จ่ายการนอนโรงพยาบาลอีกมากมาย ทั้ง อุบัติเหตุทางรถยนต์ โรคประจำตัวหรือโรคร้ายต่างๆ เมื่อประกันมีบทบาทเข้ามาในชีวิตก็จะสามารถช่วยให้ภาระที่เรามีอยู่เบาลงได้

3. อายุสั้น แน่นอนว่าเราไม่สามารถกำหนดวันเสียชีวิตของตัวเองหรือหมดอายุไขของใครได้ บาง คนเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต เกิดจากความเครียดทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิต บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัว จนทำให้รายได้ของบ้านนั้นเริ่มหายไปทันที เราจึงต้องทำประกันชีวิตเพื่อคนข้างหลังจะไม่ต้องลำบาก

การทำประกันชีวิตเป็นสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เพราะทุกครั้งในการเดินทางออกไปข้างนอก หรือไปเที่ยวที่ไหน เรามักไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ มิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัย ใส่ใจ ให้ความห่วงใยทุกเบี้ยประกันคุณ คลิกได้ที่นี่