เปรียบเทียบระหว่าง มีประกันภัย กับ ไม่มีประกันภัย

การใช้ชีวิตในแต่ละวันล้วนเจออุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันกันเยอะแยะ หรือแม้กระทั่งสุขภาพของเรา ประกันภัยจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราทุกเพศทุกวัย ขึ้นอยู่กับเราเลือกประกันภัยประเภทไหน เงื่อนไขแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไป จึงทำให้ความคุ้มครองไม่เหมือนกัน

แต่สำหรับบางคนมองว่าการที่เราทำประกันภัยไว้มันก็ไม่ได้ใช้ และยังต้องคอยส่งค่าเบี้ยประกันนั้นทุกๆ เดือน ซึ่งทำให้มองว่าเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ มาดูข้อเปรียบเทียบระหว่างการมีประกันภัย กับ ไม่มีประกันภัย ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

มีประกันภัย

1.คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย

2.ช่วยบรรเทาความเสี่ยงและความเดือดร้อน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด

3.ฝึกให้เป็นคนรู้จักอดออม เพื่อไว้ในอนาคต

4.สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีได้

ไม่มีประกันภัย

1.ขาดหลักประกันให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ทำอะไรต้องระมัดระวังให้ที่สุด

2.เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด ต้องแบกรับความเดือดร้อน

3.ขาดความมั่นคงของชีวิต โดยเฉพาะทางการเงิน

4.ไม่ได้ลดหย่อนภาษี

อย่ามองข้ามการทำประกันภัยและประกันภัยสามารถทำได้หลายประกัน หากท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย สามารถสอบถามได้ที่ มิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัย ใส่ใจ ให้ความห่วงใย ทุกเบี้ยประกันคุณ