โบรกเกอร์ (Broker) คืออะไร

โบรกเกอร์ ( หรือ นายหน้า คือ คนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคล ทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัย ในการคัดเลือกบริษัทประกันที่มีสินค้า (กรมธรรม์) ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยนั้นสามารถที่ จะชี้ช่องแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้ และสามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกัน แห่งใด สำหรับค่าตอบแทนที่ได้รับ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่นาย ทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันภัยซึ่งไม่เท่ากัน บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ชี้แนวทางหรือให้ค าปรึกษาในการทำประกัน ซึ่งโบรกเกอร์ประกันไม่ อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทประกันใด จึงสามารถแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้ ให้กับผู้ที่สนใจ

5 เหตุผลทำไมต้องทำประกัน

ทำประกันแล้วได้อะไร หลายคนสงสัย

การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์

4 ข้อดีของการขอสินเชื่อไฟแนนซ์ที่ไม่ควรพลาด

จัด-รีไฟแนนซ์แบบไหนดี ?

จัด-รีไฟแนนซ์แบบไหนเหมาะกับคุณ