เรื่อง ปัญหาเกจ์วัดน้ำมัน อัลติส 2019 ที่ติดแก๊ส

          ปัญหา นี้ เป็น ปัญหา ที่ยังไม่มี ผู้ประกอบการ แก๊ส รายใด แก้ไขได้ เนื่องจาก อัลติส โฉม 2019 จะ ให้วิธีการ จับอัตราการ สิ้นเปลือง ของน้ำมัน ด้วย ระบบ เซ็นเซอร์ หลายท่าน คงเคย ทราบมา แล้ว ว่า รถรุ่น ใหม่ จะใช้ ระบบ เซ็นเซอร์ มา คำนวน ระยะทาง กับ ปริมาณ น้ำมัน ที่มี อยู่ว่า สามารถ วิ่ง ได้อีกกี่ กิโลเมตร (Range) อัลติส โฉม 2019 ก็เช่น เดียวกัน ดังนั้น ต่อให้ ใน ถังถัง เชื่อเพลิง ยัง มีน้ำมัน อยู่จริง เกจ์วัด น้ำมัน ก็ยังคง คำนวน อัตรา การ ใช้งาน ที่วิ่ง ไป ดังนั้น จึง เป็น สาเหตุ ให้ เกจ์วัด ระดับ น้ำมัน ไม่เสถียร

          ซึ่ง Supplier ที่ เป็น ผู้ ชำนาญ ด้าน การ ติดตั้ง แก๊ส มานาน พยายาม หาวิธี แก้ไข อยู่ ตลอด และ Supplier อีกหลายๆ ก็ยัง ไม่ สามารถแก้ไข ได้ แต่ได้ ร่วมมือ กับทาง สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กำลัง เขียน โปรแกรม เพื่อ แก้ไข ปัญหา นี้อยู่

          ซึ่ง ปัจจุบัน นี้ มี แค่อุปกรณ์ ที่ ทำหน้าที่ รีเซ็ต ค่าน้ำมัน โดยแบ่ง เป็น 2 รุ่น คือ 1. รีเซ็ต ทุกครั้งที่ สตาร์ท และ 2. รีเซ็ต อัตโนมัติ ทุกๆ 10 – 15 นาที ข้อ ควรระวัง อีก ประการ คือ อย่าให้มี ปริมาณ น้ำมัน ใน ถังเหลือ ต่ำกว่า ครึ่งถัง เนื่องจาก หาก ปริมาณ น้ำมัน มีน้อย เซ็นเซอร์ จะตรวจ วัดค่า ระยะ ทางการ วิ่ง ที่ เหลืออยู่ ว่าวิ่ง ได้ อีกเท่าไหร่ ถ้า เซ็นเซอร์ คำนวน ว่า หมด ระยะทาง การวิ่ง ระบบ ทำการ ตัด ระบบ จ่ายเชื่อเพลิง ทำให้ เครื่องยนต์ดับ เพื่อ ป้องกัน อุปกรณ์ ปั้มติ๊ก ไม่ให้ เกิดความ เสียหาย แต่ยัง คงสตาร์ท ได้ใหม่ หาก มีความ คืบหน้า จะรีบ นำเสนอข้อมูล ให้ทราบ ต่อไป