บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ บริการ จำหน่ายรถแท็กซี่ ป้ายแดง(มือหนึ่ง) รถแท็กซี่ มือสอง รวมถึง บริการ สินเชื่อ เพื่อ รถแท็กซี่ และ รถขนส่ง สาธารณะ ด้วย ประสบการณ์ ที่ สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมถึงรูปแบบ ธุรกิจ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ในแบบของ มิตรสิบ ที่มุ่งเน้น การให้บริการ ลูกค้า ในกลุ่ม แท็กซี่ โดยเฉพาะ เกิดเป็นความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า รถแท็กซี่ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดธุรกิจ สู่กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ให้ บริการรถขนส่งสาธารณะ ประเภท อื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดยบริษัท มุ่งหวัง ที่จะสร้าง ความสำเร็จ ร่วม กับลูกค้า ตลอดจน ผู้ถือหุ้น ทุกท่านอย่างแท้จริง

     และ ณ เวลานี้เรามีบริษัทใหม่ ซึ่งให้บริการสินเชื่อครบวงจร คือ บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด

ประกันที่เหมาะกับคุณ

สินเชื่อสำหรับคุณ

ข่าวสารและกิจกรรม

ราคาหุ้นวันนี้