รถแท็กซี่ ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ได้ไหม

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างคนขับรถแท็กซี่ แน่นอนว่าช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ล่วงหายไป ลูกค้าน้อยกว่าเดิม แถมยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทั้ง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าแก๊ส ค่าบ้าน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว และยังไม่รวมค่าซ่อมแซมรถ ทำให้หลายคนมองว่าการประกอบอาชีพอิสระขับรถแท็กซี่นั้น การทำเรื่องขอสินเชื่อหรือบริการรีไฟแนนซ์ต่างๆ คงไม่ใช่เรื่องง่ายในการรับบริการ ความคิดนั้นคุณเลิกคิดไปได้เลย เพราะตอนนี้บางบริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อรีไฟแนนซ์สำหรับรถสาธารณะอย่างรถแท็กซี่แล้ว และแต่ละบริษัทฯ จะมีเงื่อนไขที่ต่างกันไป ดังนั้นไม่ใช่ว่ารถแท็กซี่ทุกคันจะสามารถทำได้ แต่อาจจะมีเงื่อนไขบางประการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ต้องเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล

นั่นหมายถึงผู้ขับแท็กซี่จะต้องเป็นเจ้าของรถและผ่อนด้วยตนเอง ถึงจะสามารถทำเรื่องขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ได้

2. ต้องไม่ใช่รถแท็กซี่อู่

การขอรีไฟแนนซ์หากไม่ใช่รถส่วนบุคคลจะทำไม่ได้เพราะไม่ใช่รถเช่าซื้อโดยผู้ขับ

แท็กซี่

3. รถที่ถูกเปลี่ยน

หากรถแท็กซี่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพรถไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวในหรือตัวนอกรถ หรือแม้กระทั้งการทำสีใหม่โดยไม่มีการจดแจ้งใดๆ ทั้งสิน ก็ไม่สามารถมา

รีไฟแนนซ์ได้

สินเชื่อรถแท็กซี่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ต้องที่มิตรสิบ เท่านั้น