เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ?

     ช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายบนโทรทัศน์ โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด แรงกดดันต่างๆ ที่ไม่สามารถอธิบายให้คนรอบข้างฟังได้ และเก็บความรู้สึกนี้ไปจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย สาเหตุที่กล่าวมานี้จะนำไปสู่โรคซึมเศร้า

     สำหรับคนที่อยากเช็คตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือไม่ วันนี้แอดมินมีคำตอบมาให้ รวมถึงมีวิธีการแก้ไขเพื่อไม่ให้ถึงขั้นรุนแรง

     อาการที่บ่งบอกว่าคุณเสี่ยงโรคซึมเศร้า

       1. สภาพแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครอบครัว หรือคนรอบข้างที่ร่วมงานกัน หากได้รับแรงกดดันเข้าไปมากๆ ส่งผลเสียให้ความคิดและพฤติกรรมจะเปลี่ยน ทำให้รู้สึกตัวเองด้อยค่า ท้อแท้ น้อยใจจนถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มี

      2. ลักษณะนิสัย สำหรับคนที่มองโลกในแง่ลบ หากคนเหล่านี้พบเจอปัญหาที่ทำให้กระทบจิตใจ ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน

      วิธีรักษาโรคซึมเศร้า

      1. รักษาด้วยยาแก้เศร้า ตัวยาจะไปปรับสมดุลสารเคมีในสมอง รับประทานจนรู้สึกดีขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาอาการเศร้า ถึงแม้จะรู้สึกสบายดีผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ายังจำเป็นต้องกินยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันกลับมาเป็นซ้ำ

      2. รักษาด้วยทางจิตใจ การรักษาทางจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นการพูดคุยกับทางจิตแพทย์ เพื่อระบายความรู้สึก ความคิดหรือสาเหตุที่ทำให้ทุกข์ใจ วิธีนี้อาจช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจตนเองมากขึ้น หรือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมมากที่สุด

      เมื่อดูแลสุขภาพจิตแล้ว สุขภาพกายก็เป็นสิ่งสำคัญ หากเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา นอกจากจะเสียเวลา ยังมีภาระเพิ่มขึ้นคือค่ารักษาพยาบาล ยิ่งนอนแอดมิดค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา

       ให้เราช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของคุณ มิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัย ประกันสุขภาพที่ห่วงใยทุกเบี้ยประกันของคุณ สามารถสอบถามข้อมูล พร้อมให้คำปรึกษาฟรี

จำนวนเข้าชม: 28