เตรียมตัวต้อนรับหุ้นไอพีโอน้องใหม่


บริษัทมิตรสิบลิสซิ่งจำกัด(มหาชน) MITSIB เพราะแว่วๆมาว่าก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว...ซึ่งหุ้นน้องใหม่“MITSIB” นี้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่และรถเพื่อการพาณิชย์โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายรถแท็กซี่ครอบคลุมการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่มิเตอร์ป้ายแดง, มือสอง, รถแท็กซี่มิเตอร์ป้ายแดงรวมถึงมีบริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง(Factoring) และบริการเสริมอื่นๆเช่นสินเชื่อกรมธรรม์ประกันภัยและพ.ร.บ. ทะเบียนรถและตรวจสภาพรถนอกจากนี้บริษัทฯได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นภายในชื่อ“แอพแท็กซี่” (AppTaxi) เริ่มใช้งานตั้งแต่Q1/61 ที่ผ่านมา...เชื่อว่านักลงทุนจะมั่นใจในศักยภาพของMITSIB ได้อย่างแน่นอน

เกี่ยวกับมิตรสิบลิสซิ่ง


บริษัทมิตรสิบลิสซิ่งจำกัด(มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มุ่งเน้นรถยนต์รับส่งสาธารณะประเภทแท็กซี่และให้บริการเสริมต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและได้ขยายบริการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นธุรกิจให้บริการเช่าซื้อใหม่(รีไฟแนนซ์) เป็นต้น
สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทคือการจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่เป็นหลัก
ณวันที่31 ธันวาคม2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ333,500,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน667,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ50 สตางค์โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว
เท่ากับ250,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน500,000,000 หุ้นทั้งนี้หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน167,000,000 หุ้นบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก