แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล รวมถึงปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นตามที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ทำให้ผู้แจ้งนั่นได้รับความเดือดร้อน เสียหาย และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้แจ้งมาจะถูกเก็บเป็นความลับ

โปรดกรอกรายละเอียดที่ท่านต้องการ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชั่น

.

ia@mitsibleasing.com ,

sec_com@mitsibleasing.com

กล่องแสดงความคิดเห็น (บริเวณโต๊ะพนักงานสัมพันธ์ ชั้น 1 , ห้องโถง ชั้น 2 และหน้าห้องเลขานุการบริษัทฯ)

ทางไปรษณีย์ : ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

02-743-8787 ต่อ 902 , 922