Previous slide
Next slide

โครงการ ฝ่าวิกฤต โควิด-19 ช่วยเหลือ นักรบเสื้อขาว

วันนี้ เวลา 14:00 น. นำโดยคุณณัชชา ยงค์สงวนชัย รองประธานและทีมงานบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ นำอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ได้แก่ แอลกอฮอล์ ชุดปลอดเชื้อ และถุงมือหมอ เพื่อนำไปใช้กับโรงพยาบาลสนาม ทางบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้บริหารสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ที่นำสิ่งของมาช่วยเหลือทีมงานนักรบเสื้อขาว ทั้งนี้บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ภาพกิจกรรม