Previous slide
Next slide

โครงการ มิตรสิบ รถปันสุข

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง (จำกัด) มหาชน ได้จัดโครงการ "มิตรสิบ รถปันสุข" นำเครื่องอุปโภค บริโภค มาแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งสถานที่จัดทำ โครงการ "มิตรสิบ รถปันสุข" อยู่บริเวณหน้าบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขอให้ทุกๆ ท่านสวมแมสก์ ล้างมือให้สะอาด เมื่อกลับจากทำธุระข้างนอก

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12-5-2021

วันที่ 13-5-2021

วันที่ 14-5-2021

วันที่ 17-5-2021

วันที่ 18-5-2021