โรคที่ประกันสุขภาพจะปฏิเสธ มีอะไรบ้าง

การเดินทางใช้ชีวิตในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ร่างกายของเราเสียหาย เนื่องจากสภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ หรือแม้กระทั่งเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ไม่คาดฝัน จึงทำให้ใครหลายคนเลือกทำประกันสุขภาพ เพราะหากเกิดเจ็บป่วยก็จะได้รับความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

แต่รู้หรือไมว่า ประกันสุขภาพนั้น ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการเกิดโรคร้าย วันนี้มาดูกันว่า มีโรคร้ายอะไรบ้างที่ ประกันสุขภาพจะปฏิเสธ

1. โรคประจำตัว โรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

2. โรคที่เกิดจากการแปลงเพศ ไปทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง และอาจทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก หรือโรคข้างเคียงที่ตามมา

3. โรคทางจิตเวช หรือโรคซึมเศร้า โรควิตกจริต เป็นโรคที่เกิดจากความเครียด

4. โรคที่เกิดการติดสุราหรือสารเสพติดทุกชนิด

5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยกตัวอย่างเช่น โรคเอดส์

6. โรคที่เกิดจากการตั้งครรภ์ หรือ การทำแท้ง

โรคทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ประกันสุขภาพอาจจะไม่ได้คุ้มครองทุกการเจ็บป่วยของเรา ดังนั้นก่อนตัดสินใจจะทำประกันสุขภาพควรศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพ สามารถติดต่อมาได้ที่ มิตรสิบ โบรกเกอร์ประกันภัยใส่ใจ ให้ความห่วงใย ทุกเบี้ยประกันคุณ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประกันฟรี

จำนวนเข้าชม: 120